Przed przystąpieniem do mocowania elementów dekoracyjnych ścian należy je precyzyjnie  wymierzyć i zaplanować miejsce ich montażu. W przypadku gzymsów pomocne okaże się wytyczenie na ścianie linii, wzdłuż której będą przyklejane poszczególne elementy.

Dekoracja ścian: montujemy sztukaterie

Odległość linii od sufitu będzie zależała od rodzaju i szerokości wybranego przez nas gzymsu. Przed zamontowaniem rozety należy przyłożyć ją do planowanego miejsca montażu i zaznaczyć to położenie ołówkiem. Następnie w razie potrzeby wycina się otwór na przewody do podłączenia lampy. Duże elementy sztukaterii przycina się zwykle piłą drobnozębową, mniejsze można ciąć nożem.

Sztukaterie wykonane z gipsu w dekoracji ścian mocuje się na klej gipsowy. Do przyklejania elementów z polistyrenu warto zastosować spoiwo przeznaczone do mocowania takich materiałów (klej do polistyrenu twardego lub miękkiego).

Aby zamocować sztukaterię z poliuretanu, należy użyć kleju poliuretanowego. Na małym elemencie rozprowadza się go szpachelką równomiernie na całej jego powierzchni. Duże sztukaterie mogą być mocowane na placki, ale wówczas należy dopilnować, aby w trakcie dekoracji ścian został nałożony także na ich krawędzie.

W przypadku gzymsu klej należy nanieść również na jego czoło. Powinien być on rozprowadzony w takiej ilości, aby podczas montażu wypłynął poza obrys sztukaterii. Dzięki temu podczas zbierania jego nadmiaru w miejscu połączenia sztukaterii z powierzchnią ściany czy sufitu, a także na połączeniach poszczególnych części dekoracji wytwarza się spoina, która zakryje ewentualne szczeliny.

Kolejne prace, np. malowanie elementów, można wykonywać dopiero po upływie czasu wskazanego przez producenta kleju. Do ewentualnego malowania elementów z polistyrenu należy użyć farby dyspersyjnej, do ozdób z poliuretanu stosuje się dowolne produkty.