INNOWACJE W ARCHITEKTURZE to inicjatywa redakcji miesięcznika „Architektura-murator”. Całoroczne, ogólnopolskie wydarzenie ma na celu promowanie nowatorskich idei oraz śmiałych wizji, które zmieniają polską architekturę a także wspieranie nowatorskich projektów, sposobów pracy, uczelni i produktów. Ich wskazaniu służy konkurs na najbardziej Innowacyjny Projekt / Realizację oraz najbardziej Innowacyjną Pracownię. Podobnie celem organizowanych w Krakowie, Gdańsku i Warszawie warsztatów prowadzonych przez wybitnych, znanych z innowacyjnego sposobu myślenia architektów, jest szerzenie idei innowacyjności pośród młodego pokolenia projektantów.

Konkurs dla architektów i biur projektowych

Konkurs na najbardziej Innowacyjny Projekt lub Realizację 2017 oraz Innowacyjną Pracownię skierowany jest do architektów i biur projektowych, które w swojej codziennej pracy stosują odważne i nowatorskie rozwiązania. Poszukujemy oryginalnych rozwiązań i śmiałych wizji, które zmieniają oblicze polskiej architektury.

Komitet Innowacyjności

W skład Komitetu Innowacyjności wchodzą przedstawiciele 25 uczelni architektonicznych w Polsce. Jego członkowie wyróżniają się znaczącymi dokonaniami w działalności dydaktycznej i projektowej, a także cieszą dużym uznaniem wśród studentów. Rolą członków Komitetu jest m.in. rekomendowanie do konkursu innowacyjnych projektów lub realizacji oraz pracowni architektonicznych, a następnie wyłonienie spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń 10 finalistów w każdej z kategorii.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 czerwca. Więcej informacji o inicjatywie i konkursie znajdziesz tutaj: http://architektura.muratorplus.pl/innowacje-w-architekturze/

Sponsorzy główni:

Aluprof Roben Ruukki Velux

Sponsor technologiczny:

Archicad