Architektura wnętrz. Gdzie ją studiować, jak się tam dostać i czego się spodziewać?

 Projekty wykonane przez architekta wnętrz

Fot. Thinkstockphotos.com

Jest w Polsce wiele osób zainteresowanych studiowaniem architektury wnętrz. Dobrze się zatem składa, że całkiem sporo polskich uczelni oferuje studia na takim kierunku. Projektant wnętrz to jednak nieregulowana i złożona profesja, dlatego wypada dokładnie zbadać, co mogą nam zaoferować poszczególne szkoły wyższe. Przyglądamy się, jak wygląda oferta rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Jak to jest być architektem wnętrz? Dobrze?

W przeciwieństwie do zawodu architekta, zawód projektanta wnętrz, zwanego również architektem wnętrz, nie znajduje się na liście zawodów regulowanych. Łatwiej architekturę wnętrz umieścić wśród zawodów artystycznych, niż wśród zawodów technicznych. W konsekwencji jest ona w Polsce kierunkiem powszechnie obecnym w ofercie dydaktycznej uczelni artystycznych, a dopiero w drugiej kolejności politechnik i uniwersytetów o profilu technicznym.

Skoro zawód jest nieregulowany, każdy może zgodnie z prawem świadczyć tego rodzaju usługi. Jakie są tego konsekwencje? Architekt wnętrz musi wykazać się szeregiem umiejętności, które pomogą mu z powodzeniem uprawiać swój zawód w realiach ostrej konkurencji. Specyfika zawodu sprawia, że architektura wnętrz jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Człowiek uprawiający ten zawód musi łączyć w swojej pracy własny język artystyczny i poczucie estetyki, znajomość najnowszych mód i kierunków i umiejętność spełniania oczekiwań klienta. Wymaga to nie lada gimnastyki i szeregu tak zwanych umiejętności miękkich. Architekt wnętrz musi być dobrym, aktywnym słuchaczem i sprawnym dyplomatą, który umie swoje pomysły przedstawić atrakcyjnie i przekonująco.

Więcej: podpisujemy umowę z projektantem wnętrz

Uczelnie oferujące studia zadbają przede wszystkim o artystyczny i estetyczny rozwój swoich studentów. Studenci będą podczas studiów doskonalić się nie tylko w dziedzinach ściśle powiązanych z zawodem projektanta wnętrz, jak projektowanie mebli lub materiałoznawstwo, lecz także takich, jak malarstwo, rzeźba i rysunek. O artystycznym charakterze dziedziny świadczy również przebieg rekrutacji.

Jak dostać się na studia na kierunku architektura wnętrz

Rekrutacja na większość prowadzonych w Polsce kierunków tego typu zaczyna się od oceny przedstawionego przez kandydata portfolio. Tak zwana teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac plastycznych. Zazwyczaj następnym etapem jest egzamin praktyczny. Kandydaci, którzy uzyskali niezbędne minimum punktów przy ocenie "teczki", zapraszani są do wykonania szeregu zadań plastycznych i konceptualnych w warunkach egzaminacyjnych. Często następnym etapem jest rozmowa z kandydatem. Podczas tej autoprezentacji połączonej z obroną, tematem będą prace powstałe podczas II etapu oraz składające się na portfolio kandydata. W tym momencie egzaminujący mają okazję sprawdzić wspomniane wyżej predyspozycje zawodowe, jak na przykład zdolności perswazji.

Rekrutacja na niektórych uczelniach niepublicznych czy politechnikach może przebiegać nieco odmiennie, na przykład z pominięciem "teczki".

Na pewno należy dokładnie zapoznać się z informacjami o rekrutacji na stronach poszczególnych wydziałów. Mogą różnić się od siebie nie tylko terminami i wymaganymi dokumentami, lecz np. wymaganą objętością teczki czy listą narzędzi, które należy zabrać ze sobą na egzamin lub zakres literatury, którą dobrze przeczytać przed autoprezentacją.

Architektura wnętrz – program studiów

Architekturę wnętrz można studiować na akademiach publicznych i w szkołach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba semestrów zależy od uczelni. Niektóre uczelnie umożliwiają naukę na studiach I i II stopnia, niektóre tylko I stopnia. I stopień studiów kończy się tytułem licencjata (a z rzadka inżyniera). Absolwent II stopnia jest magistrem sztuki.

Program studiów obejmuje zazwyczaj szereg przedmiotów projektowych, takich jak projektowanie mebla, projektowanie architektoniczne, projektowanie wnętrz, a oprócz tego przedmioty z zakresu fotografii, antropologii widzenia, zagadnień branżowych czy ergonomii, a także blok przedmiotów teoretycznych, takich jak historia sztuki, estetyka i teoria architektury. Student oprócz prac dyplomowych będzie musiał też przygotowywać samodzielne prace semestralne i roczne, które będą stanowić główną składową jego ocen i zaliczeń.

Program studiów na kierunku architektura wnętrz może, rzecz jasna, różnić się w zależności od uczelni. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z programami studiów, a także (w przypadku uczelni niepublicznych i trybu niestacjonarnego) z wysokością czesnego.

Poniżej prezentujemy listę otwierających się w najbliższej rekrutacji kierunków architektura wnętrz.

 Praca architekta wnętrz to też dobór kolorów

Fot. Thinkstockphotos.com

Gdzie studiować architekturę wnętrz. Rekrutacja 2019/2020

 

Białystok

 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 3 semestry,

niestacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

niestacjonarne II stopnia – 3 semestry.

 

Bielsko-Biała

 • Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza,

stacjonarne I stopnia - 6 semestrów.

 

Bydgoszcz

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Gdańsk

 • Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Gliwice

 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Katowice

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry,

niestacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

niestacjonarne II stopnia – 4 semestrów.

 

Koszalin

 • Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Kraków

 • Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry,

niestacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

niestacjonarne II stopnia – 4 semestry,

podyplomowe – 4 semestry.

 

Łódź

 • Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów.

 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Poznań

 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry,

niestacjonarne I stopnia – 6 semestrów.

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

niestacjonarne I stopnia – 6 semestrów.

 • School of Form

stacjonarne lub niestacjonarne studia trwające 8 semestrów na jednej z kilku ścieżek, np. domestic design lub industrial design

 

Przemyśl

 • Instytut Sztuk Projektowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów

 

Radom

 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów

 

Sopot

 • Sopocka Szkoła Wyższa

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 3 semestry.

 

Szczecin

 • Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 

Toruń

 • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

stacjonarne jednolite magisterskie – 10 semestrów

 

Wałbrzych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu

stacjonarna I stopnia – 6 semestrów.

 

Warszawa

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów

niestacjonarne I stopnia – 8 semestrów

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

niestacjonarne I stopnia – 7 semestrów.

 • Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry,

niestacjonarne I stopnia – 7 semestrów,

niestacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 • Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

stacjonarne I stopnia – 7 semestrów

stacjonarne II stopnia – 3 semestry

 

Wrocław

 • Wydział Architektury i Wzornictwa Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów,

stacjonarne II stopnia – 4 semestry.

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

stacjonarne I stopnia (profil ogólnoakademicki) – 7 semestrów

stacjonarne I stopnia (profil praktyczny) – 6 semestrów

niestacjonarne I stopnia (profil ogólnoakademicki) – 7 semestrów

niestacjonarne I stopnia (profil praktyczny) – 6 semestrów

 

Zielona Góra

 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

stacjonarne I stopnia – 6 semestrów.

Ocena: 4
Zdjęcia: Thinkstockphotos.com

POLECANE ARTYKUŁY