Odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego: jak to zrobić poprawnie?

2020-10-16 8:49 Barbara Ruppel
Ogrzewanie podłogowe - odpowietrzanie
Autor: AlexRaths/Getty Images

Instalacja ogrzewania podłogowego wykonana właściwie powinna pracować tak, by przynajmniej przez kilka lat nie trzeba jej było odpowietrzać. Gdy zauważymy, że podłogówka wydaje nietypowe dźwięki i nie ogrzewa pomieszczeń równomiernie, problemem może być nagromadzone w niej powietrze. Jakie są przyczyny zapowietrzonej podłogówki i jak prawidłowo przeprowadzić odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego?

Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet. Pierwszą, oczywistą jest ogromny komfort termiczny, który odczuwamy, stąpając po podgrzanej podłodze. Ponadto, gdy zainstalujemy w domu podłogówkę nie musimy martwic się o montaż dodatkowych kaloryferów czy źródeł ciepła – ogrzewanie podłogowe w zupełności wystarczy. Co więcej, ogrzewanie podłogowe zmniejsza wilgotność powietrza, dlatego doskonale sprawdza się w łazienkach.

Odpowietrzanie podłogówki – kiedy przeprowadzić?

Niestety, podobnie jak tradycyjne kaloryfery, instalacja ogrzewania podłogowego może się zapowietrzyć. Kiedy trzeba odpowietrzyć podłogówkę i jakie symptomy świadczą o nagromadzeniu w instalacji powietrza? Pierwszym znakiem, który powinien zwrócić naszą uwagę na problem z instalacją ogrzewania podłogowego są nietypowe szumy, bulgotanie i inne dźwięki dobiegające z podłogówki.

Równie istotnym symptomem zapowietrzenia ogrzewania podłogowego jest zauważalny spadek jego wydajności. Gdy mimo ustawienia podłogówki na maksymalny bieg pomieszczenia nie ogrzewają się, problemem może być krążące po instalacji powietrze. Naszą uwagę powinno zwrócić również nierównomierne ogrzewanie podłóg, które również może świadczyć o zapowietrzeniu instalacji.

Pierwsze odpowietrzenie ogrzewania podłogowego przeprowadzamy zaraz po zamontowaniu instalacji. Gdy prace zostały wykonane prawidłowo, podłogówka powinna działać bez zarzutów przez kilka lat. Jeśli niedługo po zamontowaniu podłogówki musimy ja ponownie odpowietrzać, warto poszukać źródła problemu. Jakie są przyczyny zapowietrzenia ogrzewania podłogowego?

Zapowietrzone ogrzewanie podłogowe – przyczyny

Zapowietrzenie podłogówki może mieć kilka przyczyn. Do najczęstszych z nich należą:

1. Użycie niewłaściwych materiałów – chodzi głównie o rury wykonane z tworzywa sztucznego i niewyposażone we wkładkę anty-dyfuzyjną. Przez takie rury powietrze łatwiej wnika do instalacji i utrudnia przepływ wody.

2. Zbyt luźne elementy skręcane – jeśli tego typu elementy łączeniowe są zamontowane zbyt luźno, powietrze może przez szczeliny wniknąć do wnętrza instalacji.

3. Szybkie napełnienie podłogówki – duże instalacje ogrzewania podłogowego wymagają wolniejszego napełniania; gdy zrobimy to za szybko, razem z wodą do rur wniknie powietrze i przysporzy nam problemów.

4. Źle ustawiona temperatura obiegu – gdy w instalacji ustawimy zbyt dużą temperaturę, pod jej wpływem w rurach zacznie wydzielać się powietrze.

5. Niedokładne odpowietrzenie – czasem przyczyną zapowietrzonej podłogówki jest niedokładne odpowietrzenie instalacji po raz pierwszy. By tego uniknąć, warto przeznaczyć na pierwsze odpowietrzanie więcej czasu.

Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?

Odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego nie jest skomplikowana czynnością, ponieważ większość nowoczesnych podłogówek została wyposażona w wygodny, automatyczny zawór odpowietrzający. Jeśli mamy w domu system ogrzewania mieszanego, a więc podłogówkę oraz tradycyjne kaloryfery, gdy przeprowadzamy odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego, nie zapominajmy o odpowietrzeniu kaloryferów w tym samym czasie.

Ile trwa odpowietrzenie podłogówki? To zależy od rozmiaru układu i poziomu zapowietrzenia. Cały proces może trochę potrwać, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i upewnić się, że każda pętla instalacji została odkładnie odpowietrzona.

Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego krok po kroku

1. Włączamy pompę instalacji na najwyższy tryb działania.

2. Odpowietrzanie podłogówki zaczynamy od zakręcenia wszystkich zaworów na belce powrotnej instalacji ogrzewania podłogowego (oprócz zaworu pętli, którą chcemy odpowietrzyć w pierwszej kolejności).

3. Otwieramy dopływ wody i czekamy aż cała woda zostanie przepompowana przez odpowiednią pętlę. Na tym etapie możemy słyszeć charakterystyczne dźwięki odpowietrznika (np. świst). Całość nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

4. Powtarzamy cały proces osobno do każdego obiegu. Pamiętajmy, by przed przejściem do kolejnego obiegu zamknąć odpowietrzoną pętlę.

5. Gdy odpowietrzymy wszystkie obiegi możemy otworzyć zawory i ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe.