W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Alicja Strzelczak (dyrektor marketingu MM); Bożena Kowalewska (stylistka, redaktorka MM), Karolina Jakubowska (MM 03/2014), Dorota Jaworska (redaktor naczelna MM), Joanna Bryk (MM 04/2014), Katarzyna Stefaniak (MM 04/2014), Aneta Jaszczuk (dział reklamy MM). W drugim rzędzie od lewej stoją: Beata Rokosz (MM 08/2014), Maria Dziewanowska-Kowalska (MM 07/2014), Dagmara Gołębiowska (fotoedytor MM), Justyna Marczuk (sekretarz redakcji MM), Urszula Kalbarczyk (MM 12/2014), Agnieszka Nawara (MM 12/2014). W trzecim rzędzie od lewej stoją: Anita Rackowiak-Kołodziejczyk (MM 12/2014), Iwona Mazurek (przedstawiciel firmy Warta), Marcin Czechowicz (fotograf, który robił większość sesji Kobiet z pasją 2014), Eliza Mrozińska (stylistka MM), Marynia Moś (stylistka MM), Ewa Zając-Roswadowska (dyr. artystyczna MM), Joanna Żywczok (MM 09/2014).

Obejrzyj sprawozdanie filmowe z Gali Kobiety z pasją 2014!