Zanieczyszczenie komina może skutkować zmniejszeniem ciągu, ryzykiem pożaru sadzy (w przypadku przewodów dymowych) oraz uszkodzeniem kotła. Dlatego co jakiś czas należy zlecać specjalistyczną kontrolę komina i czyszczenie przewodu kominowego. Jest to obowiązek określony przepisami (za nieprzeprowadzenie kontroli można zostać ukaranym mandatem), jednak ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców naszego domu (jak i samego budynku) sami powinniśmy pamiętać o dbaniu o stan techniczny naszego systemu kominowego.

Kontrola i czyszczenie komina: raz, dwa lub cztery raz do roku

Przegląd komina powinno się zlecać przynajmniej raz w roku, a wykonać go musi kominarz z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Po przeprowadzeniu kontroli technicznej, powinien on sporządzić odpowiedni protokół pokontrolny i wystawić opinię kominiarską, czyli potwierdzenie wykonania nakazanych przez prawo czynności. Obowiązkiem jest także okresowe czyszczenie przewodów kominowych, które przeprowadzić może czeladnik kominiarski. Przewody dymowe (odprowadzające dym z kominków i pieców węglowych) należy czyścić cztery razy do roku, spalinowe (odprowadzających spaliny z kotłów i ogrzewaczy gazowych) – dwa razy do roku, a wentylacyjne – raz. Kominiarz musi wybrać sadzę z komina, wyczyścić go przy pomocy szczotki kominiarskiej, a także sprawdzić szczelność przewodu kominowego. Po każdym czyszczeniu wystawiony zostaje dokument potwierdzający wykonanie odpowiednich prac. Jeśli zaniedbamy obowiązek kontroli i czyszczenia komina, w razie wybuchu pożaru w przewodzie kominowym lub zatrucia mieszkańców domu spalinami, brak ważnej opinii kominiarskiej może być powodem wstrzymania wypłaty odszkodowania, a nawet oskarżenia właściciela o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenie mienia. Jednak nie to powinno kierować nami przy stosowaniu się do obowiązującego prawa – zdrowie i bezpieczeństwo naszych bliskich to główny powód, dla którego powinnyśmy zawsze dbać o stan techniczny naszego komina.