Segregujemy śmieci. Praktyczne porady

 sortowanie śmieci

Fot. serwis prasowy PAN POPI

Garść praktycznych porad, jak segregować śmieci. Bycie ekologicznym to nie tylko moda, ale przede wszystkim rozsądek, a także obowiązek. Nowe zasady zarządzania odpadami mogą wydawać się zawiłe, ale ta podstawowa pozostaje jednoznaczna: sortowanie zaczyna się w domu!

Statystyczny Polak produkuje rocznie około 300 kg śmieci. Tymczasem większość odpadków można przerobić, a nawet ponownie wykorzystać, nie wspominając o odzyskiwaniu cennych surowców.

Sortowanie odpadków - to proste!

Wymaga jedynie wyrobienia nawyku i sprytnego zaplanowania przestrzeni na porządkowanie odpadów. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne „frakcje”. Im więcej miejsca, np. w szafce, tym może być większy i mieć więcej komór. Można także ograniczyć się do dwóch koszy i do jednego wrzucać odpady nadające się do odzysku, do drugiego mieszane. Wtedy jednak śmieci mieszane bedziemy musieli segregować przy osiedlowych koszach. Jeśli nie masz miejsca na pojemniki, wykorzystaj do zbierania śmieci kartony i pudełka. Warto pamiętać, że zgniecione puszki czy butelki zajmą znacznie mniej miejsca. Nawet o 80 procent!

Kolory pojemników a rodzaje odpadów

Osiedlowe kosze na odpadki dzielą się generalnie na trzy kolory.

NIEBIESKI

Przeznaczony jest na papier. Wrzucaj do niego: papier korespondencyjny, gazety, czasopisma, ulotki i gazetki promocyjne, opakowania z tektury, książki. Nie wrzucaj: kartonów po mleku i napojach, paragonów, papieru samokopiującego, faktur, zatłuszczonego papieru, tapet i opakowań po cemencie, papieru woskowego.

 

ŻÓŁTY

Służy dozbierania tworzyw sztucznych. Wrzucaj: plastikowe butelki (bez nakrętek), butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, puszki po napojach, kartony po mleku i sokach, torebki, folie, reklamówki, zakrętki od słoików. Nie wrzucaj: plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach spożywczych i samochodowych, jednorazowych naczyń, AGD.

 

ZIELONY

Poświęcony jest szkłu. Wrzucaj: szklane butelki (bez kapsli i nakrętek), szklane słoiki (bez zakrętek). Nie wrzucaj: szkła okiennego, szkła żaroodpornego, porcelany, doniczek, ceramiki, kryształów, luster, żarówek, świetlówek, butelek po lekach i termometrów

SZCZEGÓŁY USTALA GMINA

➜Podstawowy podział pojemników na kolory pochodzi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 219, poz. 1858). Twoja gmina może z niego skorzystać przy ustalaniu kolorów pojemników w swoim systemie gospodarowania odpadami, ale nie musi. Może także wprowadzić własne sposoby segregowania śmieci, np. dwa rodzaje pojemników na szkło: jeden zielony – przeznaczony na szkło kolorowe, oraz biały – na szkło bezbarwne.
➜Mycia opakowań powinno zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i zależy od instalacji technologicznej danej oczyszczalni.

Co z tym zrobić?

ŻARÓWKI
Zawierają szkodliwe dla zdrowia i środowiska kadm i rtęć, które mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych. Żarówki trzeba utylizować w wyznaczonych miejscach. W sklepach lub supermarketach znajdziemy punkty, w których możemy je zostawić.

BATERIE
Nawet najmniejsza po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym, ponieważ zawiera metale ciężkie. Zbiórki baterii przeprowadzją szkoły, sklepy AGD, RTV i supermarkety.

AGD
Sprzęt gospodarstwa domowego może zawierać elementy trujące i toksyczne, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka i środowisku. Należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki zużytego sprzętu (listę miejsc znajdziemy np. na stronie elektrycznesmieci.pl) lub w trakcie zakupu nowego sprzętu stary, zużyty oddać sprzedawcy do utylizacji (dotyczy AGD). 

LEKI
Przeterminowane leki zbierane są w wyznaczonych do tego celu aptekach, które utylizują odpady farmaceutyczne. Opakowania po substancjach chemicznych i substancje chemiczne można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ocena: 0
Tekst: Dominika Olszyna Zdjęcia: serwis prasowy PAN POPI Źródło: M jak mieszkanie

POLECANE ARTYKUŁY