W budowie okien podstawą są profile. Choć wyglądają podobnie, różnią się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, rodzajem wzmocnień, położeniem uszczelek, liczbą komór, a także wyglądem. Najbardziej popularne obecnie są okna 5 lub 6 komorowe, ale nie tylko na tę wartość należy zwrócić uwagę. Równie istotna jest klasa profilu, to znaczy grubość ścianek wewnątrz ramy i ościeżnicy.

Wymiana okien: ABC okien    

Na rynku dostępne są profile w trzech klasach A, B i C. Oznacza to iż ścianki konstrukcyjne mogą mieć 2,8 mm grubości (klasa A), ale i poniżej 2,5 mm (klasa C). Różnica sięga zatem nawet 11% i więcej. Grubości ścianek wpływają przede wszystkim na powierzchnię zgrzewania czyli na wytrzymałość mechaniczną zgrzanych naroży ram i skrzydeł. A to z kolei decyduje o maksymalnych gabarytach okien. Ponieważ w szerokich profilach grubości ścianek nie mają tak istotnego znaczenia jak w węższych, większość wiodących producentów w nowo konstruowanych systemach, stosuje wyłącznie ścianki w klasie B. Dla przykładu firma MS więcej niż OKNA w swojej ofercie ma dwa modele o profilu w klasie B - N.ergo i MSline+ (profile pozostałych mają klasę A).

Kupujesz okna? Zwróć na to uwagę: tajemne symbole

Analizując etykietę okien z pewnością natkniemy się również na tajemnicze symbole Ug, Uf, Ψ i Uw. Cóż one oznaczają? Ten pierwszy (Ug) to współczynnik przenikania ciepła dla szyby lub innego wypełnienia. Informuje on o tym, ile ciepła ucieka z pomieszczenia przez szybę. Uf to współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej. Ψ (Psi) to z kolei liniowy współczynnik przenikania ciepła opisujący wpływ ramki międzyszybowej na izolacyjność ciepłego okna. Uw natomiast, to wypadkowy współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, uwzględniający wszystkie powyższe parametry. Generalnie im niższy, tym lepiej dla nas. Wysokość współczynnika L mówi nam natomiast, jak dużo światła przenika przez okno. Pod literką g kryje się natomiast współczynnik przenikania energii słonecznej, który wpływa na nagrzewanie pomieszczenia. Im jest wyższy – tym lepiej zimą (dodatkowe, darmowe ogrzewanie), lecz gorzej latem (przegrzanie pomieszczenia, dodatkowe koszty klimatyzacji). Musimy jedynie pamiętać, że wyciąganie wniosków z porównywania tych wartości ma sens wówczas, gdy zestawiamy ze sobą okna o takich samych wymiarach. By konfrontacja dała nam odpowiedzi, których szukamy, warto posługiwać się „oknem referencyjnym”, czyli jednoskrzydłowym o wymiarach 1230 x 1480mm.

Więcej informacji na MS więcej niż OKNA