Umowa deweloperska: co to jest, na co zwrócić uwagę? Porady i wskazówki

2017-07-26 17:48 DD
Umowa deweloperska
Autor: Thinkstockphotos.com Warto pamiętać, że umowa deweloperska gwarantuje późniejsze prawo własności, lecz go (jeszcze) nie przenosi

Umowa deweloperska to specyficzny kontrakt, ściśle określony prawem. Ma on zdefiniować i zagwarantować zasady współpracy pomiędzy deweloperem a nabywcą mieszkania. Podpisuje się ją wtedy, gdy mieszkanie bądź dom jeszcze jest na etapie powstawania. Co zawiera i precyzuje umowa deweloperska? Na co zwrócić uwagę? Czy można ją wypowiedzieć? Odpowiadamy na te pytania.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to rodzaj kontraktu, który ma na celu związanie dewelopera oraz nabywcy mieszkania/domu. Warto pamiętać, że nie oznacza ona np. automatycznego przeniesienia praw do własności na nabywcę, lecz jedynie gwarantuje, że w przyszłości do tego dojdzie. To jest oczywiście uwarunkowane odpowiednimi płatnościami (zgodnie z harmonogramem).

Umowę deweloperską zawiera się zawsze w obecności notariusza. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (funkcjonującą pod nazwą ustawa deweloperska), koszty aktu notarialnego rozkładają się równo po połowie – na dewelopera i nabywcę. Obecność notariusza, czyli przedstawiciela zawodu zaufania publicznego, ma gwarantować rzetelność takiej umowy.

.. Stan deweloperski – co to jest? >>>

Umowa deweloperska: co się w niej znajduje?

Dokładne informacje o tym, co powinna zawierać umowa deweloperska, można znaleźć we wspomnianej ustawie. Wśród najważniejszych zapisów warto wspomnieć następujące:

- cena mieszkania lub domu;
- opis parametrów technicznych mieszkania lub domu (w tym powierzchnia, usytuowanie, rozkład pomieszczeń, standard wykończeniowy itd.);
- termin przeniesienia na kupującego prawa własności (bardzo istotne!) oraz zdefiniowanie sposobu, w jaki to ma być zorganizowane;
- harmonogram i wysokość wpłat, których ma dokonywać kupujący;
- warunki i zasady wypowiedzenia umowy.

Treść umowy musi być zgodna z tzw. prospektem informacyjnym, przygotowywanym przez dewelopera. Ponadto umowa deweloperska nie jest tożsama z tą, która przenosi prawo własności na kupującego (podpisuje się ją później). Ma jedynie wszystko zagwarantować, zapewniając ochronę prawną.

.. Mieszkanie wykończone pod klucz – co to oznacza, na co zwrócić uwagę? >>>

Wykończenie mieszkania pod klucz

Autor: Thinkstockphotos.com

Sprawdź, na czym polega wykończenie mieszkania pod klucz

Prospekt informacyjny

To kolejny dokument wprowadzony przez ustawę deweloperską. Podobnie jak umowa deweloperska ma zapewnić ochronę praw kupujących. I właściwie jest istotniejszy od samej umowy – powstaje wcześniej i po to, by potencjalny nabywca miał pełne informacje zarówno o deweloperze, jak i danej inwestycji. Można więc powiedzieć, że prospekt informacyjny stanowi punkt wyjścia do jakichkolwiek rozmów z deweloperem na temat przyszłej współpracy. Tak jak umowa deweloperska musi spełnić szczegółowe warunki zapisane w ustawie.

Wypowiedzenie umowy deweloperskiej: czy to możliwe?

Umowę deweloperską może wypowiedzieć zarówno kupujący mieszkanie czy dom, jak i sam deweloper. Ten drugi jednak ma taką opcję tylko w jednym przypadku – gdy nabywca nie wywiązuje się z ustalonych płatności. Więcej przesłanek do wypowiedzenia umowy może mieć kupujący:

- umowa nie spełnia wszystkich warunków dokładnie opisanych w ustawie deweloperskiej;
- informacje w umowie nie są zgodne z prospektem informacyjnym (i załącznikami do niego);
- w prospekcie informacyjnym znajdują się informacje niezgodne z prawem albo ze stanem faktycznym;
- prospekt informacyjny nie spełnia wszystkich wymogów określonych w ustawie deweloperskiej;
- deweloper nie wywiąże się z terminu, w którym kupujący ma uzyskać prawo do mieszkania bądź domu.

W ramach umowy deweloperskiej wskazuje się też ewentualne kary umowne. Tych jednak nie określa ustawa, więc można wynegocjować odpowiednie warunki z deweloperem.

Nowoczesne mieszkania: GALERIE ZDJĘĆ