Wielka metamorfoza ul. Chmielnej. Władze Warszawy wywalczyły posadzenie 100 drzew

2023-03-23 9:01

Po długich negocjacjach stołecznych władz z konserwatorem zabytków, udało się dojść do porozumienia w sprawie remontu ul. Chmielnej. Miasto wywalczyło m.in. posadzenie prawie 100 drzew oraz krzewów. W efekcie deptak na Chmielnej niedługo będzie jednym z najbardziej zielonych w stolicy.

chmielna
Autor: RS Architektura Krajobrazu / Urząd m. st. Warszawy Wizualizacja ul. Chmielnej po remocie

Długa droga do porozumienia

Zarząd Terenów Publicznych m.st. Warszawy przygotował projekt modernizacji ul. Chmielnej już rok temu. Według koncepcji opracowanej przez pracownię RS Architektura Krajobrazu na ulicach Chmielnej i Brackiej miałyby pojawić się drzewa, krzewy i kwiaty.

Niestety, projekt zaproponowany przez Ratusz nie spodobał się Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, prof. Jakubowi Lewickiemu. Jak pisał rok temu Onet, konserwator „wykluczał wprowadzanie zieleni wysokiej [drzew – przyp. red.] w obszarze korytarza ul. Chmielnej”. Drzewa wg zaleceń konserwatora miałyby pojawić się tylko „w dwóch zatokach ul. Chmielnej oraz w obrębie pasaży na tyłach ulicy”.

chmielna
Autor: RS Architektura Krajobrazu / Urząd m. st. Warszawy Wizualizacja ul. Chmielnej po remoncie

Władze miasta nie chciały rezygnować z drzew, dlatego ponownie wysłały projekt uwzględniający obecność drzew do akceptacji prof. Lewickiego. Jak donosił Onet, kolejna opinia konserwatora była dla miasta już bardziej przychylna.

W piśmie wystosowanym przez konserwatora zabytków pojawiły się jednak nowe zalecenia do wykonania ostatecznego projektu, m.in. inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu czy przedstawienie programu prac pielęgnacyjnych drzew.

W opinii konserwatora miałoby to „zapobiec utraty ekspozycji widokowej na zabytkowe zabudowania na ul. Chmielnej”.

Nowa opinia konserwatora jest o wiele korzystniejsza dla naszych planów zazieleniania centrum miasta. Widzimy jego pozytywne nastawienie do drzew

- skomentował decyzję konserwatora wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski

Jak będzie wyglądać ul. Chmielna po zmianach?

Niedawno władze Warszawy ogłosiły, że udało się wypracować ostatecznie porozumienie między miastem a konserwatorem zabytków. Oznacza to zielone światło dla prac przy ul. Chmielnej i Brackiej.

Jak dokładnie będzie wyglądać ul. Chmielna po metamorfozie? Projekt modernizacji ul. Chmielnej obejmuje m.in. wymianę nawierzchni ulicy – beton zastąpią płyty granitowe.

Remont przejdą również elementy małej architektury: ławki, murki i donice z zielenią. Na skwerku przed kinem Atlantic powstanie mała fontanna.

Wzdłuż ulicy pojawią się szpalery drzew uzupełnione krzewami. W planach jest posadzenie 95 drzew na Chmielnej i 38 na Brackiej, a także 9.5 tys. krzewów i 8.5 tys. bylin. Zieleń przy ul. Chmielnej będzie absorbować wodę opadową.

chmielna
Autor: RS Architektura Krajobrazu / Urząd m. st. Warszawy Wizualizacja ul. Chmielnej po remoncie

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków lokalizacja drzew została dobrana tak, by nie zasłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić swobodne funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Co więcej, stare latarnie na ul. Chmielnej zastąpią nowe – ledowe.

Kiedy warszawiacy będą mogli pospacerować nowym deptakiem? Zarząd Terenów Publicznych przygotowuje obecnie przetarg na remont ul. Chmielnej – jak donoszą media, zostanie on ogłoszony w kwietniu, a wykonawcę poznamy jeszcze w czerwcu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem start prac remontowych nastąpi w sierpniu. Nowy deptak na ul. Chmielnej ma powstać do końca maja 2024 roku.

Źródło: onet.pl