Kolejne podwyżki! W przyszłym roku zapłacimy większy podatek od nieruchomości

2022-08-09 9:42

Od 1 stycznia właściciele domów, gruntów i przedsiębiorcy z własnymi budynkami zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Minister finansów ogłosiła właśnie nowe maksymalne stawki podatków na przyszły rok. Sprawdź, ile zapłacisz za nieruchomość w 2023!

pieniądze
Autor: getty images

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Na rządowej stronie dla przedsiębiorców możemy przeczytać, że podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
 • lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Jeżeli grunt, budynek lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 

Wyższy podatek od nieruchomości w 2023

W obwieszczeniu minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z 28 lipca 2022 podano nowe, wyższe maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok (za 1 m2):

 • podatek od budynków mieszkalnych w 2023 wyniesie 1,00 zł (obecnie jest to 0,89 zł)
 • podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą w 2023 wyniesie 28,78 zł (obecnie jest to 25,74 zł)
 • jeśli działalność gospodarcza dotyczy obrotu materiałem siewnym, w 2023 podatek wyniesie 13,47 zł (obecnie jest to 12,04 zł)
 • podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą w 2023 wzrośnie do 1,16 zł (obecnie jest to 1,03 zł)
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi w 2023 wyniesie 5,79 zł (obecnie jest to 5,17 zł)
 • podatek od pozostałych gruntów wzrośnie do 0,61 zł (obecnie jest to 54 zł)
 • podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji w 2023 wyniesie 3,81 zł (obecnie jest to 3,40 zł).

Pobieraniem podatku od nieruchomości zajmują się samorządy gminne. Stawki ustalane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i opierają się na publikacji Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że w obwieszeniu ministra podawane są maksymalne stawki, natomiast każdy z samorządów ustala ich wysokość lokalnie. Nie mogą one jednak przekroczyć górnej granicy.

Za wyższe podatki, np.od nieruchomości odpowiada w dużej mierze ciągle rosnąca inflacja. Ustalając wysokość stawek na 2023 rok, Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę dane z pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku. Z komunikatu prezesa GUS (lipiec 2022) wynika, że ceny w ciągu ostatniego półrocza wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021.

Co podwyżki oznaczają w praktyce? W przypadku przyjęcia przez samorząd podwyżek maksymalnych, przykładowo za mieszkanie o powierzchni 58 m2 trzeba będzie zapłacić 58 zł podatku. To o 6,38 zł więcej niż w roku poprzednim. Mając dom o wielkości 124 m2 trzeba liczyć się z podatkiem większym o 14 złotych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Podwyżki uderzą też w przedsiębiorców. Dla przykładu, użytkowanie 150-metrowego lokalu w ramach działalności gospodarczej będzie kosztować o 456 zł więcej!

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE