26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie. Wystawa przedłużona do 31 sierpnia

2018-06-18 14:49

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie to najstarsze i jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie wydarzeń artystycznych poświęconych plakatowi. 9 czerwca 2018 roku, po 2 dniach obrad, ogłoszono nagrodzonych. Czas więc poznać tegorocznych mistrzów plakatu!

Międzynarodowe Biennale Plakatu i jego długa tradycja

Dzięki bogatej tradycji i międzynarodowej renomie Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie stanowi dziś forum wymiany idei artystycznych i unikatowych, plastycznych interpretacji współczesnego świata. Jego animatorem oraz wieloletnim jego organizatorem był związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Józef Mroszczak, współtwórca „polskiej szkoły plakatu”.

Pierwsza edycja Biennale odbyła się w 1966 roku w Zachęcie. W 1994 roku lokalizacja imprezy została przeniesiona do Muzeum Plakatu w Wilanowie, a od 2018 roku – do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która jest głównym organizatorem tegorocznego Biennale, przy współudziale Muzeum Plakatu w Wilanowie, OOH Agency AMS oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

W ramach 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu odbywają się dwa konkursy – główny i tematyczny. Zaproszenie do konkursu głównego przyjęło 90 wybitnych plakacistów z całego świata, którzy zostali poproszeni także o zarekomendowanie do udziału w nim innego plakacisty. W ten sposób wskazanych zostało kolejnych 69 uczestników konkursu. Prace spełniające warunki regulaminu nie podlegają selekcji – wszystkie znajdują się na wystawie głównej i w katalogu Biennale.

Otwarty konkurs tematyczny został ogłoszony z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu. Spośród 848 zgłoszonych prac, w drodze preselekcji, 84 zostało dopuszczonych na wystawę oraz do katalogu.

Nagrodzeni mistrzowie plakatu

9 czerwca 2018 roku, po dwudniowych obradach, Jury 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu ogłosiło listę nagrodzonych. W skład Jury wchodzą: Zdzisław Schubert (Polska, przewodniczący Jury), Jianping He (Niemcy), Anna Naumova (Rosja), Jerzy Skakun (Polska) oraz Catherine Zask (Francja). A oto laureaci konkursu głównego:

Złoty medal oraz nagroda 20 000 PLN:
ELMO: Thomas Couderc i Clément Vauchez (Francja) za plakat pt. „Jazzdor / Strasbourg Jazz Festival”, 2017.

Srebrny medal oraz nagroda 15 000 PLN:
Vladimir Chaika (Rosja), za plakat pt. „Swarovski”, 2017.

Brązowy medal oraz nagroda 10 000 PLN:
Kazunari Hattori (Japonia) za plakat pt. „A Cup of Sake”, 2016.

W uzasadnieniu swojej decyzji członkowie Jury poinformowali, że pierwsza nagroda została przyznana za „rytm liternictwa i elementów graficznych oddających ducha jazzu”. Zwycięski plakat jest „grą z tym, co widoczne i zasłonięte”. Drugą nagrodę przyznano za „sarkastyczne spojrzenie na rewolucję oraz to, co się z nią stało”, z kolei plakat nagrodzony trzecim miejscem został wyróżniony za „siłę japońskiej estetyki wyrażoną subtelnymi środkami”.

Jury przyznało również nagrodę honorową im. Józefa Mroszczaka. Jej laureatem został Łukasz Luka Rayski za plakat pt. „Konstytucja” z 2016 roku. Wyróżniona praca została nagrodzona za „inteligentne skojarzenie liter występujących w słowie »Konstytucja« wydobywające ukryte wyrazy i znaczenia”.

Na wystawę konkursu głównego przyjęto 245 prac 158 artystów z 30 krajów. Zgodnie z regulaminem prace zostały dopuszczone do udziału w 26. edycji MBP.

Natomiast w konkursie tematycznym pt. Niepodległa, zorganizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu, spośród 848 zgłoszeń – zgodnie z regulaminem, po preselekcji – do konkursy dopuszczone zostały 84 prace 78 artystów z 18 krajów. Jury przyznało w nim następujące nagrody:

Złoty medal oraz nagroda 25 000 PLN:
Tu Shen (Chiny), za plakat pt. „The Cost of Safety”, 2014.

Srebrny medal oraz nagroda 15 000 PLN:
Wojciech Domagalski (Polska), za plakat pt. „Polska”, 2018.

Brązowy medal oraz nagroda 10 000 PLN:
Mingliang Li (Chiny), za plakat pt. „Poland 100th”, 2018.

Pierwszą nagrodę przyznano za interpretację „masowej kontroli społeczeństw oraz zagrożeń z tym związanych”. Druga nagroda została przyznana za „przeniesienie idei konkursu na arenę cyrkową”, w której „podium jest elementem radości, a jednocześnie pustki”, a trzecia za „swobodne i ekspresyjne skojarzenia chińskiego artysty na temat Polski”.

Biennale zostało przedłużone do 31 sierpnia. Wystawę konkursu głównego obejrzeć można w galerii Salon Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, na terenie Akademii Sztuk Pięknych (wejście od ul. Traugutta).