Projekt Workcamp to rozwijana na całym świecie forma wolontariatu, której celem jest rewaloryzacja przestrzeni publicznej. Łódzka odsłona przedsięwzięcia, rozwijana przez studentów tworzących Młodą Kadrę łódzkiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, na celu ma wyremontowanie placówki pożytku publicznego.

Łącząc wiedzę zdobytą w toku edukacji oraz zaangażowanie wielu ludzi, ci sympatyczni młodzi ludzie sami pozyskują sponsorów, opracowują plany i kosztorysy, a następnie samodzielnie przeprowadzają naprawy i renowacje. Działają zawsze w wakacje, a ich jedynym wynagrodzeniem jest wdzięczność i uśmiech osób, którym pomagają.

Workcamp Łódź 2019: Miejsce Wsparcia Dzieci i Rodzin

Po rozmowach z pracownikami miejskiego Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej, w tym roku postanowili zająć się stworzeniem miejsca, które pozwoli na aktywizację młodzieży z domów dziecka oraz z rodzin trudnych i dysfunkcyjnych. Właśnie taką przestrzeń zaoferuje Miejsce Wsparcia Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego 74 w Łodzi, mające na celu pomoc dzieciom z domów dziecka lub adoptowanych.

Placówka stworzy przestrzeń do spotkań dzieci z domów dziecka z ich rodzicami biologicznymi, a także dla różnego rodzaju zajęć i warsztatów dla wszystkich tych osób. Nie zabraknie miejsca do korzystania z pomocy psychologicznej, do zacieśniania więzi międzyludzkich i do relaksu czy zabawy.

Zaplanowany zakres prac obejmuje remont i malowanie ścian, wymianę podłóg i drzwi oraz zakup nowego wyposażenia do wspólnego salonu, kuchni i pięciu pokoi. Wyzwanie jest duże, ale zaangażowanie studentów wsparte pomocą m.in. firm Laveo i Ceramika Paradyż bez wątpienia pomoże pokonać je z sukcesem!

Workcamp Łódź 2019: to już 5. raz!

Nie bez znaczenia jest też doświadczenie ambitnych łodzian w podobnych przedsięwzięciach. W 2015 r. wyremontowano w ten sposób wnętrza Domu Małego Dziecka przy ul. Drużynowej 3/5. Tu szczególną trudnością było zachowanie czystości podczas prac, jako że w placówce stale przebywały wówczas dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2 lat. Rok później działania objęły Dom Dziecka nr 10 przy ul. Nawrot 31. Tu wolontariusze zmierzyli się z kolei m.in. z wyzwaniem w postaci remontu generalnego łazienki.

Pierwszą wyremontowaną placówką w 2015 roku był Dom Małego Dziecka przy ulicy Drużynowej 3/5. W ośrodku przebywały dzieci w , dlatego też oprócz właściwej organizacji pracy remont wymagał zachowania szczególnej czystości. Po dwóch tygodniach wymagających od wolontariuszy wielu wyrzeczeń, zostały oddane do użytku pomieszczenia: pokój zabaw, sypialnia, kuchnia oraz ciągi komunikacyjne.

Rok 2017 to remont w Domu Dziecka nr 11 przy ul. Wólczańskiej 251. Oprócz odświeżenia pokoi mieszkalnych oraz wymiany podłóg i umeblowania, wolontariusze przeprowadzili analizę termiczną pomieszczeń i docieplili je. Czwarty Workcamp, z roku 2018, objął Dom Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Lnianej 9, gdzie m.in. wyremontowano kilkadziesiąt metrów kwadratowych parkietu oraz zakupiono nowe meble i przedmioty codziennego użytku.