Sposób montażu drzwi uzależniony jest przede wszystkim od momentu, w którym są one osadzane. Można to zrobić w trakcie wznoszenia ściany albo w gotowym już otworze. Inaczej podchodzi się również do wymiany starych drzwi na nowe. Podpowiadamy, jak prawidłowo zamontować drzwi wejściowe.

Montaż drzwi: według rodzaju ściany

W ścianach jedno- i dwuwarstwowych, gdy otwór drzwiowy jest już gotowy, ościeżnicę montuje się przy użyciu dybli rozporowych umieszczanych w wywierconych w niej (i murze) dziurach. Jeżeli mur, w którym ma być otwór drzwiowy, dopiero będzie wznoszony, kotwy, połączone na stałe z ościeżnicą, zamurowuje się podczas wznoszenia ściany zewnętrznej. W ścianie dwuwarstwowej drzwi powinny być usytuowane jak najblizej zewnętrznej krawędzi muru. W ścianie trójwarstwowej drzwi najlepiej jest umiejscowić na styku z warstwą ocieplenia. Takie usytuowanie sprawia, że drzwi montuje się zupełnie inaczej niż w ścianie jedno- czy dwuwarstwowej (ponieważ kotew ani dybli rozporowych nie można umieścić w warstwie ocieplenia). Jeśli drzwi montowane są w gotowym otworze, do ościeżnicy należy przymocować (do stalowej – przyspawać, natomiast do drewnianej – zamocować wkrętami) stalowe płaskowniki, a następnie zakotwić je w ścianie. Gdy drzwi montuje się w trakcie wznoszenia ściany trójwarstwowej, w ościeże między warstwą elewacyjną a konstrukcyjną włożyć trzeba stalowy kształtownik z materiałem termoizolacyjnym wewnątrz. Do kształtownika z dwóch stron powinny być przyspawane pręty lub płaskowniki, które zostaną zakotwione w warstwie elewacyjnej i konstrukcyjnej. Do tak umocowanego w murze kształtownika zostanie przytwierdzona belka ryglowa i zawiasowa ościeżnicy. Rzadszym sposobem montażu drzwi w ścianie trójwarstwowej jest mocowanie ich do warstwy konstrukcyjnej. Wtedy jednak, by zapobiec powstaniu mostka termicznego, należy wykonać w otworze drzwiowym węgarek o szerokości 3 cm z izolacji cieplnej i elewacji, który przykryje część ościeżnicy.

Montaż drzwi: wielkość otworu

Drzwi wejściowe często montuje się przed wykończeniem podłogi, dlatego nadproże nad otworem drzwiowym projektuje się na wysokości uwzględniającej wszystkie jej warstwy. Jako umowny poziom 0 przyjmuje się górną powierzchnię warstwy konstrukcyjnej (podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą) i do niego dodaje się: mniej więcej 20 cm – grubość izolacji cieplnej podłogi, mniej więcej 5 cm – grubość wylewki, 2-3 cm – grubość warstw posadzki (w zależności od wybranego materiału) oraz 5-6 cm na grubość górnej belki ościeżnicy. Po zsumowaniu tych wartości i dodaniu ich do wysokości drzwi otrzymujemy wysokość, na jakiej powinno znaleźć się nadproże – minimum 2,22-2,24 m. Zawsze lepiej zrobić je nieco wyżej (o 1,5-2 cm) niż za nisko. Skrzydło można w razie potrzeby skrócić. Drzwi wzmacniane płytą stalową trudno jest przyciąć, dlatego wyposaża się je w regulowany kaseton, który umożliwia dostosowanie wysokości skrzydła do otworu w ścianie.

Montaż drzwi: czym uszczelniać?

Drzwi zewnętrzne uszczelniać należy montowanymi na wcisk uszczelkami obwodowymi z gumy syntetycznej, silikonu lub termoplastycznego tworzywa sztucznego. Innym sposobem jest zamontowanie obrotowych listew z uszczelkami. Obracają się one podczas zamykania drzwi, które dociskają je do ościeżnicy i progu.

Montaż drzwi: stary dom, nowe drzwi

Wymiana starych drzwi na nowe powinna odbywać się przy jak najmniejszej ingerencji w konstrukcję ściany. Dlatego najlepiej zrezygnować ze zmiany ich wielkości i wykorzystać istniejący już otwór. Jeśli otwór jest wyższy niż wybrane drzwi, można go zamurować lub wstawić nad drzwiami nadświetle – gotowe, wybrane z oferty producenta drzwi lub z luksferów. Bez problemu możemy zmienić za to sposób otwierania drzwi – z lewych na prawe lub z otwieranych do środka na otwierane na zewnątrz. Jeśli ściana jest jednowarstwowa, po zdemontowaniu starych drzwi otwór jest gotowy do dalszych prac. Gdy ściana, w której znajdować się mają drzwi zewnętrzne, jest krucha lub ma słabą wytrzymałość, ościeże należy wzmocnić belką żelbetową lub metalową ramą, aby nie dało się ich wypchnąć wraz z fragmentem muru. Ościeżnice montuje się więc specjalnymi wklejanymi kotwami, które umieszcza się we wcześniej przygotowanych rowkach. Jeśli podczas modernizacji domu z ociepleniem wysuniemy nieco drzwi w warstwę izolacji, uzyskamy lepszy efekt termiczny – mur naokoło ościeżnicy będzie się mniej wyziebiał. W tych zamontowanych w warstwie ocieplenia, ze względu na bezpieczeństwo, kotwy powinno się przyspawać do metalowej ościeżnicy.

Montaż drzwi: nie zapomnij

Pamiętaj, by podczas montażu drzwi zawsze kierować się instrukcją producenta – odstępstwa od niej mogą spowodować unieważnienie umowy gwarancyjnej! Należy również przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przed montażem drzwi należy sprawdzić, czy ościeżnica jest odpowiednio ustawiona – czy zachowane są piony i poziomy poszczególnych jej elementów. Do mocowania ościeżnicy trzeba użyć elementów specjalnie do tego celu przeznaczonych – wytrzymałych na obciążenia poprzeczne. Głębokość, na którą kotwy lub dyble rozporowe wchodzą w ścianę, musi być dobrana do materiału, z którego wzniesiony został mur. Gdy ściana jest zrobiona z materiału o dużej wytrzymałości (na przykład z cegły pełnej), kotwy rozporowe powinny wchodzić w ścianę na głębokość 10 cm. Jeśli ściana wzniesiona została z materiału o mniejszej wytrzymałości, na przykład pustaków ceramicznych, należy zastosować kotwy wchodzące w ścianę na 15-20 cm.