Zespół redakcyjny

Agnieszka Gruszczyńska-Hyc

- redaktor naczelna

e-mail: agruszczynska@grupazpr.pl

Matylda Gruman

- sekretarz redakcji

e-mail: mgruman@grupazpr.pl

Zofia Malicka

- redaktor

e-mail: zmalicka@grupazpr.pl

Małgorzata Pawlak

- redaktor

e-mail: mpawlak@grupazpr.pl

Olga Kass

- fotoedytor

e-mail: okass@grupazpr.pl

Adres Redakcji:

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel. 22 59 05 443