Zespół redakcyjny

Magdalena Wasilewska-Pyłka

Magdalena Wasilewska-Pyłka

– zastępca redaktor naczelnej

e-mail: mwasilewska@grupazpr.pl

 

Katarzyna Sekulska

Katarzyna Sekulska

– sekretarz redakcji

e-mail: kseskulska@grupazpr.pl

 

Aleksandra Karlińska

Aleksandra Karlińska

– redaktor merytoryczny

e-mail: akarlinska@grupazpr.pl

 

Adres Redakcji:

Redakcja Katalogów
Time S.A.
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa