7483
close
2/5
Zobacz miniatury

7483

Sedes był już kilka razy wymieniany, przez co w miejscu łączenia z podłogą nie ma płytek. Po prawej stronie widoczne są także zacieki od nieszczelnego kranika.