Pobrane pliki należy dostarczyć do specjalistycznego zakładu, np. QPrint, gdzie zostaną wydrukowane na tapecie.