Jak zamontować parapet? Prawidłowo zamontowany parapet powinien być stabilny, czyli solidnie i szczelnie zamocowany. Umieszcza się go na murze wnęki okiennej i wsuwa w specjalne podcięcie pod ramą okna. Okno i parapet nie powinny się ze sobą stykać, dlatego przestrzeń między nimi wypełnia się pianką poliuretanową lub taśmą izolacyjną. Stabilność parapetu zapewnia jego osadzenie w ościeżu (bocznych glifach okna) oraz właściwe wypełnienie przestrzeni pod parapetem. Wystarczy wkuć go 3-4 cm z każdej strony okna, ale może też być więcej.

Jak zamontować parapet: z podparciem czy bez

Przyjmuje się, że jeśli dwie trzecie szerokości parapetu spoczywa na murze, nie wymaga on podparcia. Natomiast jeżeli nadwieszona część stanowi więcej niż 60% parapetu, niezbędne będzie podparcie go od spodu wspornikami. Parapet dobrze jest podeprzeć również wtedy, gdy jest wykonany z kruchego materiału, na przykład mocno użylonego kamienia.

Parapety można zamontować albo przed tynkowaniem, albo po nim – wtedy wymaga to podkuwania ścian. Niektóre rodzaje parapetów, na przykład drewniane, lepiej osadzać już po tynkowaniu, aby nie były narażone na działanie wilgoci. Jak zamntować parapet nad grzejnikiem? Parapety mocuje się mniej więcej 10-15 cm nad grzejnikiem. Taka odległość jest konieczna, aby zachować odpowiednią cyrkulację powietrza.

Jak zamotować parapet: zasady dla wszystkich

Parapet należy oprzeć na murze wnęki okiennej i wsunąć pod ramę okna (lub wyprofilowane w niej miejsce). Nie powinien jednak jej dotykać – szczelinę
między ramą okna a parapetem trzeba wypełnić pianką poliuretanową lub specjalną taśmą izolacyjną. Parapet może, ale nie musi, być zaklinowany
w otworach wyciętych w ścianach. Wystarczająca jest dla nich głębokość od 3 do 5 cm. O tym, czy są potrzebne, decyduje szerokość muru, na którym
jest umieszczony parapet. Przy bardzo wąskim, potrzebne będzie osadzenie parapetu w murze i podparcie go wspornikami. Zasada podpierania parapetu zaczyna obowiązywać, gdy poza obrys wnęki okiennej wystaje 60% jego szerokości. Wsporniki montuje się co 0,5 m.