ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to ogólnopolski konkurs na najlepsze budynki i przestrzenie publiczne, którego celem jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce i pobudzanie społecznego zainteresowania problematyką związaną z rolą architektury w kreowaniu rozwoju miast. Konkurs, także poprzez swoją nazwę, zwraca uwagę na fakt, że architektura jest środowiskiem, w którym żyje każdy współczesny człowiek, i że ma ona decydujący wpływ na jakość naszej codziennej egzystencji. W skład jury z ramienia kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie Życie w Architekturze weszli: Katarzyna Krakowiak, Piotr Sarzyński, Dariusz Herman, Wojciech Subalski i Piotr Śmierzewski. 

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE: skład jury z ramienia kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Katarzyna Krakowiak to artystka tworząca instalacje rzeźbiarskie m.in. z wykorzystaniem dźwięków. Współpracuje z Jackiem Dominiczakiem w Pracowni Wnętrz Miejskich na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi też zajęcia ze studentami. W 2012 roku otrzymała specjalne wyróżnienie za wystawę w pawilonie Polski na 13. Biennale Architektury w Wenecji.
Piotr Sarzyński od blisko 30 lat jest publicystą tygodnika „Polityka", w którym zajmuje się głównie problematyką kulturalną i popularyzacją sztuki. Napisał kilka książek, w tym szeroko komentowaną publikację poświęconą estetycznemu chaosowi polskich miast „Wrzask w przestrzeni".

Trzech jurorów reprezentujących Kancelarię Prezydenta RP wywodzi się z pracowni HS99, która w 2012 otrzymała Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce 2000-2012 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Była to pierwsza nagroda architektoniczna przyznana przez Prezydenta RP.

Dariusz Herman jest wykładowcą Politechniki Koszalińskiej i współzałożycielem pracowni HS99. Współtworzył takie projekty, jak m.in. podziemna zakrystia koszalińskiej katedry (2001), siedziba „Głosu Pomorza" (2001) czy galeria handlowa EMKA w Koszalinie (2002).
Wojciech Subalski jest od 2009 roku partnerem w pracowni HS99. W 2010 roku został laureatem nagrody Europe 40 Under 40 dla najbardziej obiecujących architektów młodego pokolenia.
Piotr Śmierzewski jest współzałożycielem pracowni HS99. W latach 1994-2000 wykładał na politechnice w Darmstadt, a obecnie uczy na Politechnice Koszalińskiej.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE: na czym polega konkurs?

W Konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE przyznane zostaną też nagrody w 5 kategoriach - użyteczność publiczna, budynek wielorodzinny, dom jednorodzinny, przestrzeń publiczna i wnętrze użyteczności publicznej (po raz pierwszy w historii Konkursu). Spośród zgłoszonych obiektów, zrealizowanych w Polsce w latach 2013 – 2014, zwycięzcę w każdej z kategorii wybierze jury konkursowe w składzie: Magdalena Staniszkis, profesor w Pracowni Projektowania Miejskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w latach 1993-1997 członkini Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, prowadząca studio Staniszkis Architekt, Mariusz Ścisło, prezes SARP, współzałożyciel pracowni FS&P Arcus, Antoni Domicz, współzałożyciel pracowni M. i A. Domicz, laureat Honorowej Nagrody SARP (2014, wspólnie z Małgorzatą Pizio-Domicz), w latach 2006-2012 prezes opolskiego oddziału SARP, Przemo Łukasik, współzałożyciel pracowni medusa group, w latach 1995-1996 stypendysta rządu francuskiego i praktykant w kilku renomowanych pracowniach europejskich, m.in. w Jean Nouvel Architecture, Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator", juror Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe 2013, członek Rady Ekspertów Europejskiej Nagrody dla Przestrzeni Publicznych.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE: jak zgłaszać swoje prace?

Realizacje do Konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE mogą być zgłaszane przez: autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych budynków, autorów i zespoły autorskie projektów przestrzeni publicznych oraz autorów i zespoły autorskie projektów wnętrz. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą elektroniczną na stronie www.zyciewarchitekturze.pl Regulamin dostępny jest pod adresem: http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2015/regulamin_4183.html

Organizatorem Konkursu jest redakcja miesięcznika „Architektura-murator". Partnerem VIII edycji Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Terminarz konkursu:

14 lutego 2015 – ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do konkursu
11 - 12 marca 2015 – publiczna prezentacja finałowych realizacji przed jury w warszawskiej galerii Zachęta (po trzy z każdej kategorii: budynek użyteczności publicznej, budynek wielorodzinny, przestrzeń publiczna, budynek jednorodzinny, wnętrze użyteczności publicznej), otwarta dla publiczności i mediów;
11 marca – 2 kwietnia 2015 – głosowanie internautów na Ulubieńca Polski na stronie www.zyciewarchitekturze.pl
17 kwietnia 2015 – rozstrzygnięcie konkursu i finałowa gala wręczenia nagród