Gdzie studiować architekturę wnętrz? Zawód architekt wnętrz

 Projekty wykonane przez architekta wnętrz

Fot. Thinkstockphotos.com

Gdzie studiować architekturę wnętrz: rekrutacja na studia 2015/2016. Zawód architekta wnętrz cieszy się zainteresowaniem. Prezentujemy zestawienie polskich wyższych uczelni, po których można zostać dyplomowanym architektem wnętrz. Pamiętajmy jednak, że architektura wnętrz to kierunek wymagający specjalnych umiejętności i dodatkowych egzaminów.

Architektura wnętrz to ostatnio modny kierunek na studiach. Prezentujemy zestawienie uczelni: sprawdź, gdzie można studiować architekturę wnętrz i poznaj zasady rekrutacji na studia.

Architekt wnętrz: zawód

Architektura wnętrz to właściwie kierunek interdyscyplinarny. Aby studiować architekturę wnętrz potrzebna jest szczególnie wiedza o najnowszych trendach, ale i z zakresu historii sztuki. Architektowi wnętrz przydają się także spostrzegawczość oraz umiejętności techniczne, pozwalające na swobodę w projektowaniu, rozwiązywaniu problemów oraz późniejszą współpracę z inwestorami i wykonawcami. Architekt wnętrz powinien być osobą twórczą, dyspozycyjną, zaangażowaną w pracę. Cenne są także zdolności interpersonalne – projektant wnętrz będzie musiał często spokojnie tłumaczyć i przekonywać inwestorów do swoich pomysłów. Konieczna jest także umiejętność słuchania – tylko wtedy projekty wnętrz będą zgodne z oczekiwaniami inwestorów. Architekt wnętrz powinien cechować się ponadprzeciętną wrażliwością estetyczną, nie może bać się nowych trendów – powinien o nich wiedzieć przed inwestorami. Nie może także bać się przełamywania schematów, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Architekturę wnętrz można studiować na akademiach publicznych i w szkołach niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ilość semestrów zależy od uczelni. Niektóre uczelnie umożliwiają naukę na studiach I i II stopnia, niektóre tylko I stopnia. I stopień studiów kończy się tytułem licencjata, absolwent II stopnia to magister sztuki. Podczas studiów przyszli architekci wnętrz powinni poznać zagadnienia nie tylko z zakresu artystycznego, ale także materiałoznawstwa, fotografii, rysunku, malarstwa, rzeźby i prawa. Dyplomowani architekci wnętrz powinni spodziewać się pracy w nienormowanym wymiarze godzin – rzadko jest praca na etacie, częstych wyjazdów, umiejętności pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej. Architekt wnętrz odwiedza sam i wspólnie z klientem sklepy i hurtownie z elementami wyposażenia wnętrz, czasem jeździ do fabryk.

 Architektura wnętrz: rekrutacja na studia

W zależności od uczelni rekrutacja na studia na wydział architektury wnętrz przebiega dwu lub trzyetapowo. Pierwszy etap to prezentacja lub przegląd tak zwanej „teczki” z dotychczasowymi pracami kandydata. Następny etap podczas egzaminów na architekturę wnętrz to rozmowa z komisją i autoprezentacja (niekiedy autoprezentacja jest ostatnim etapem). Czasem ocena teczki jest połączona z autoprezentacją. Ostatnim etapem rekrutacji jest egzamin praktyczny sprawdzający warsztat i umiejętności praktyczne kandydatów na studentów architektury wnętrz, wyobraźnię oraz umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania i wykorzystywania wiedzy technicznej.

Więcej: podpisujemy umowę z architektem wnętrz >>>

Ważne: należy dokładnie czytać informacje o egzaminach na stronach uczelni – będziemy wiedzieli co zabrać ze sobą na egzamin (blok rysunkowy, glue gun, nożyczki, farby, pędzle, brystol itp.). Czasem jest także podana literatura dydaktyczna, którą warto przeczytać przed autoprezentacją.

 Praca architekta wnętrz to też dobór kolorów

Fot. Thinkstockphotos.com

Gdzie studiować architekturę wnętrz: rekrutacja 2015/2016

1.    Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie    
Kierunek architektury wnętrz ASP w Krakowie realizuje naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia stacjonarne I stopnia (7 semestrów) i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia
Studia podyplomowe –  4 semestry

2.    Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Studia stacjonarne I stopnia – 6 semestrów
Studia stacjonarne II stopnia  - 4 semestry
Studia niestacjonarne I stopnia – 7 semestrów
Studia niestacjonarne II stopnia  
Druga rekrutacja, na I i II stopień studiów niestacjonarnych odbywa się we wrześniu.

3.    Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Studia Stacjonarne I stopnia – 6 semestrów z tytułem Licencjata
Studia Stacjonarne II stopnia  - 4 semestry z tytułem Magistra Sztuki
Studia niestacjonarne I i II stopnia (podobnie jak studia stacjonarne)

4.    Wydział Architektury Wnętrz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 6 semestrów
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 4 semestry
Możliwość wyjazdu na częściowe studia i praktyki wakacyjne z programu Erasmus+

Druga rekrutacja na kierunek architektura wnętrz we wrześniu, odbywa się tylko na studia niestacjonarne, jeśli w pierwszej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc.

5.    Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dostępny model edukacji na kierunku Architektura wnętrz:
Studia stacjonarne I i II stopnia

6.    Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów) i II stopnia (4 semestry)
Studia niestacjonarne I stopnia (6 semestrów) i II stopnia (5 semestrów)

7.    Kierunek Architektura Wnętrz Akademia Sztuki w Szczecinie
Studia stacjonarne I stopnia (7 semestrów) i II stopnia (4 semestry)

8.    Architektura wnętrz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Dodatkowa rekrutacja w sierpniu 2015

9.    Architektura wnetrz Politechnika Białostocka

Studia Stacjonarne I stopnia (7 semestrów)
Studia stacjonarne II stopnia (# semestry)

10.    Zakład Architektury Wnętrz Politechnika w Koszalinie

Studia stacjonarne  I stopnia

11.    Architektura wnętrz Politechnika Śląska
Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

12.    Architektura wnętrz Politechnika Łódzka
Studia stacjonarne I stopnia (7 semestrów) z tytułem Inżyniera

13.    Architektura wnętrz Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (trwa dodatkowa rekrutacja)

14.    Architektura wnętrz School of Form w Poznaniu
Studia licencjackie i magisterskie. Do rekrutacji na kierunek architektura wnętrz należy przygotowac autoprezentacje, portfolio i inspiracje pokazujące dlaczego wybraliśmy ten kierunek studiów i tę uczelnię.
Drugi nabór – wrzesień 2015. Zaletą tej uczelni jest mocny nacisk na współpracę z biznesem. Studenci mogą uczestniczyć w rozwijających, często międzynarodowych projektach, nawet już na pierwszym roku studiów. Na drugim roku pojawia się możliwość odbycia praktyki lub stażu w jednej z współpracujących z uczelnią firm. Absolwent uczelni oprócz zdobytej wiedzy posiada doświadczenie praktyczne, co jest wielką zaletą podczas starania się o prace, jednocześnie łatwiej podejmować decyzje, którą iść drogą.

15.    Architektura wnętrz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Studia stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów) I  stopnia zakończone tytułem licencjata architektury wnętrz

16.    Architektura wnętrz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie  
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Rekrutacja na tę uczelnię odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

17.   Architektura wnętrz Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (NOWOŚĆ!)

Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika otwiera nowy kierunek studiów  - Architektura wnętrz, z założeniem przygotowania jego absolwentów do pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem problematyki adaptacji wnętrz zabytkowych (historycznych). Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na tym kierunku wieńczy tytuł zawodowego magistra sztuki. 

Ocena: 0
Tekst: Monika Czerwińska-Konarska Zdjęcia: Thinkstockphotos.com

POLECANE ARTYKUŁY