Znak jakości REKOMENDACJA „M jak mieszkanie” może uzyskać produkt lub seria produktów wyróżniająca się jakością projektu, innowacyjnością lub/oraz wartością estetyczną. Zgłoszenie do tego wyróżnienia może się odbywać na dwa sposoby:

- Poprzez wybór redakcji akceptowany przez producenta produktu
- Poprzez zgłoszenie przez firmę trzech produktów wyróżniających się innowacyjnością, jakością oraz wartością estetyczną, z których redakcja wybiera jeden i go rekomenduje.

Wyróżnione produkty/serie produktów są przezentowane na łamach magazynu w postaci dwustronicowego artykułu oraz na stronie www.urzadzamy.pl/rekomendacje

Formuła wyróżnienia zakłada przyznawanie go w cyklu rocznym (logo z rokiem przyznania). Firmy, których produkty uzyskały wyróżnienie, mogą posługiwać się logotypem REKOMENDACJA „M jak mieszkanie” w swoich materiałach drukowanych, na ekspozycjach sklepów i na stronach internetowych.