Poznaj zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Wrocławia. Zebraliśmy w pigułce informacje, dotyczące segregacji śmieci.

Ustawa śmieciowa 2013

Właściciele nieruchomości, domków jednorodzinnych, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ustawa śmieciowa wchodzi w życie 1 lipca 2013. Nowe zasady segregacji śmieci mają na celu wykształcić postawy proekologiczne. Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia, jak poprawnie segregować odpady.

Segregacja śmieci: najważniejsze zasady

Do selektywnego zbierania odpadów przeznaczone są pojemniki odpowiednio oznakowanej. Segreacja śmieci kolory pojemników:
POJEMNIK NIEBIESKI: przeznaczony do makulatury. Wrzucaj: gazety, zeszyty, papiery, opakowania z papieru, kartony, tektury itd.
POJEMNIK ŻÓŁTY: przeznaczony na plastik. Wrzucaj: puste butelki, opakowania, pojemniki z tworzyw sztucznych.
POJEMNIK BIAŁY: przeznaczony na szkło bezbarwne. Wrzucaj: butelki bezbarwne, słoiki, ale bez nakrętek.
POJEMNIK ZIELONY: przeznaczony na szkło kolorowe. Wrzucaj: kolorowe butelki, słoiki, bez nakrętek.
POJEMNIK BRĄZOWY: przeznaczony na opady biodegradowalne. Wrzucaj: odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne, pozostałości roślinne, papier.
POJEMNIK CZERWONY: przeznaczony na odpady niebezpiecznie. Wrzucaj świetlówki, opakowania po lakierach, farbach.

Opłaty za wywóz śmieci dla Wrocławia, według nowej ustawie śmieciowej

W budynkach wielorodzinnych różnica to prawie 10 zł od osoby lub 0,40 zł za m kw. Dla czteroosobowej rodziny koszt segregacji śmieci to nawet 500 zł rocznie.