Kolory worków do segregacji śmieci nie są już, jak do niedawna, kwestią dowolną. W całym kraju ujednoliciło je bowiem Rozporządzenie Ministra Środowiska. Do niebieskiego worka na śmieci wrzucamy papier, do żółtego plastik i metal, do zielonego szkło, do brązowego odpady bio, a do czarnego odpady zmieszane.

Niebieski kolor worka na odpady komunalne (papier)

Do niebieskiego worka na śmieci wrzucamy:

- czyste opakowania papierowe, tekturę, karton;
- gazety, książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki;
- papier biurowy, zeszyty.

Do niebieskiego worka na śmieci nie wrzucamy:

- paragonów sklepowych (powinny trafić do śmieci zmieszanych);
- zatłuszczonego i mokrego papieru (m.in. chusteczek czy ręczników papierowych);
- papieru foliowanego lub woskowanego;
- kalki technicznej, taśm klejących;
- opakowań papierowych z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;
- kartonów po napojach i mleku.

.. Segregacja śmieci: kolory pojemników na odpady >>

Żółty kolor worka na odpady komunalne (tworzywa sztuczne i metal)

Do żółtego worka na śmieci wrzucamy:

- zgniecione puste butelki plastikowe po napojach;
- puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości;
- czyste kanistry plastikowe;
- czyste torebki foliowe;
- plastikowe opakowania po jogurtach, koszyczki po owocach;
- kartony po napojach i mleku (opakowania wielowarstwowe, tzw. tetrapaki)
- zakrętki plastikowe i metalowe;
- żarówki tradycyjne;
- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, foremki, folia aluminiowa).

Do żółtego worka na śmieci nie wrzucamy:

- zabrudzonych, mokrych toreb foliowych;
- opakowań po lekach;
- opakowań po olejach technicznych, smarach, płynach chłodniczych, nawozach, środkach ochrony roślin;
- puszek i pojemników po farbach i lakierach;
- tworzyw piankowych i styropianu;
- sprzętu AGD;
- świetlówek kompaktowych (tzw. energooszczędnych), jarzeniowych, LED;
- opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;
- opakowań po aerozolach;
- jednorazowych pieluch, środków higieny osobistej.

Zielony kolor worka na odpady komunalne (szkło opakowaniowe)

Do zielonego worka na śmieci wrzucamy:

- szklane butelki po napojach i żywności bez zakrętek, kapsli, kokard metalowych;
- szklane słoiki bez zakrętek, zacisków, uszczelek gumowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonego worka na śmieci nie wrzucamy:

- naczyń żaroodpornych, talerzy, szklanek, porcelany, fajansu, ceramiki;
- żarówek, świetlówek;
- szkła okiennego, samochodowego, luster;
- szklanych opakowań medycznych i chemicznych;
- termometrów rtęciowych.

Brązowy kolor worka na odpady komunalne (odpady bio)

Do brązowego worka na śmieci wrzucamy odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego (mięso, nabiał) oraz tłuszczów:

- obierzyny z owoców i warzyw;
- zepsute owoce i jarzyny;
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie;
- zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe;
- resztki produktów spożywczych i potraw (bez mięsa, kości oraz tłuszczów).

Do brązowego worka na śmieci nie wrzucamy:

- mięsa i jego przetworów (wędlin, pasztetów itp.);
- sera, jogurtu, kefiru, mleka;
- kości;
- nieświeżego masła;
- tłuszczu zdjętego z potraw.

Szary kolor worka na odpady komunalne (odpady zielone)

Do brązowego worka na śmieci wrzucamy odpady ogrodowe:

- skoszoną trawę;
- liście;
- rozdrobnione gałązki, trociny.

Odpady zielone powinny być gromadzone 24 godziny przed planowanym terminem odbioru, tak by w worku nie rozwinęły się procesy fermentacji.

Do domowej segregacji odpadów polecamy:

Czarny kolor worka do odpadów komunalnych (odpady zmieszane)

Do czarnego worka na śmieci wrzucamy pozostałe odpady (oprócz niebezpiecznych), których nie wrzucamy do pojemników do segregacji, m.in.:

- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości);
- zabrudzony papier;
- zanieczyszczone odpady opakowaniowe;
- zmiotki domowe;
- środki higieny osobistej (w tym pieluchy);
- pampersy;
- żwirek z kuwet dla zwierząt;
- ceramikę (porcelanę, fajans itp.), potłuczone szyby i lustra;
- tekstylia;
- wystudzony popiół.

Do czarnego worka na śmieci nie wrzucamy:

- śniegu, lodu;
- gruzu;
- substancji toksycznych, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów;
- skoszonej trawy, liści i gałęzi;
- urządzeń elektronicznych, żarówek, baterii, przeterminowanych leków ani przedmiotów wielkogabarytowych, jak meble (podlegają osobnej zbiórce m.in. w Punktach Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych)
- innych odpadów, które powinny trafić do któregokolwiek z pozostałych pojemników.