Przedstawiamy najczęściej stosowany podział kolorystyczny podczas segregacji śmieci.

Czerwony kolor worka do odpadów komunalnych

Tu wrzucamy:

- zgniecione puste butelki plastikowe po napojach;

- puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości;

- czyste kanistry plastikowe;

- czyste torebki foliowe;

- plastikowe opakowania po jogurtach, koszyczki po owocach;

- zakrętki plastikowe i metalowe;

- czyste opakowania papierowe, tekturę, karton;

- gazety, książki, magazyny kolorowe, katalogi i zeszyty;

- kartony po napojach i mleku;

- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, foremki, folia aluminiowa).

Tu nie wrzucamy

- zabrudzonych, mokrych toreb foliowych;

- opakowań po lekach;

- opakowań po olejach technicznych, smarach, płynach chłodniczych, nawozach, środkach ochrony roślin;

- puszek i pojemników po farbach i lakierach;

- tworzyw piankowych i styropianu;

- sprzętu AGD;

- zatłuszczonego i mokrego papieru;

- kalki technicznej, taśm klejących;

- opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;

- opakowań po aerozolach;

- jednorazowych pieluch, środków higieny osobistej.

Zielony kolor worka do odpadów komunalnych

Tu wrzucamy

- szklane butelki po napojach i żywności bez zakrętek, kapsli, kokard metalowych;

- szklane słoiki bez zakrętek, zacisków, uszczelek gumowych;

- szklane opakowania po kosmetykach.

Tu nie wrzucamy

- naczyń żaroodpornych, talerzy, szklanek, porcelany, fajansu, ceramiki;

- żarówek, świetlówek;

- szkła okiennego, samochodowego, luster;

- szklanych opakowań medycznych i chemicznych;

- termometrów rtęciowych

Szary kolor worka do odpadów komunalnych

Tu wrzucamy:

- skoszoną trawę;

- liście;

- rozdrobnione gałązki, trociny.

Odpady zielone powinny byc gromadzone 24 godziny przed planowanym terminem odbioru

 

NIEBIESKI - POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

Tu wrzucamy

Pozostałe odpady (oprócz niebezpiecznych), których nie wrzucamy do pojemników do segregacji w szczególności:

- resztki żywności;

- zmiotki domowe;

- zanieczyszczone odpady opakowaniowe;

- środki higieny osobistej;

- pampersy;

- wystudzony popiół.

Tu nie wrzucamy

- śniegu, lodu;

- gruzu;

- substancji toksycznych, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów;

- skoszonej trawy, liści i gałęzi.