Wykańczanie wnętrz. Umowa z wykonawcą

 Remont w pigułce

Fot. Mariusz Bykowski

Zanim wstawisz meble do świeżo odebranego od dewelopera mieszkania, czeka cię wiele prac wykończeniowych. Wykańczanie i urządzanie wnętrz pochłania sporo czasu i pieniędzy. Przed rozpoczęciem prac podpisz umowę z wykonawcą.

Jeżeli masz otrzymać mieszkanie w stanie deweloperskim, zazwyczaj oznacza to, że zastaniesz w nim:

1. podłogi – wylewkę cementową pod przyszłą posadzkę;
2. ściany gipsowane, ewentualnie raz pomalowane (oprócz łazienki);
3. rozprowadzone instalacje: wentylacyjną, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telewizyjną, często także telefoniczną, domofonową, internetową;
4. drzwi zewnętrzne;
5. okna, parapety, drzwi balkonowe;
6. grzejniki;
7. gniazdka elektryczne;
8. liczniki: wody, prądu, czasem gazu.


Jednak każda firma budująca mieszkania może ustalić własny „stan deweloperski”. Co oznacza to pojęcie, dowiesz się z umowy.

Jeśli masz w planach wyburzanie działowych lub dostawianie nowych, zacznij od tego. Na tym etapie również wykonuje się otwory na drzwi przesuwne chowane w ścianie.

Umowa z wykonawcą

Umowę warto zawrzeć, koniecznie w formie pisemnej. Taki dokument w razie sporu znacznie ułatwi ci dochodzenie roszczeń. Zapisz koniecznie w umowie:

  • strony, przedmiot umowy - zakres prac oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia;
  • wynagrodzenie wykonawcy, harmonogram i sposób jego wypłaty. Płacić możesz kosztorysowo, czyli w oparciu o zestawienie planowanych robót, lub ryczałtowo
    – na podstawie przypuszczalnej wyceny pracy. Druga opcja jest dla ciebie korzystniejsza – wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia;
  • oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się wykonać pracę z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami;
  • wysokość kar umownych, jeśli umowa zostanie niewykonana lub nienależycie wykonana przez którąś ze stron; oraz zastrzeżenie o możliwości dochodzenia przez ciebie odszkodowania;
  • podpisy stron
Ocena: 0
Tekst: Redakcja Zdjęcia: Mariusz Bykowski

POLECANE ARTYKUŁY