Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej stoją: Olga Stroiwąs (MM 03/2013), Katarzyna Stefaniak (MM 12/2013), Agnieszka Tańska (MM 11/2013), Bożena Kowalewska (stylistka, redaktorka MM), Agnieszka Marsowicz (MM 05/2013), Agnieszka Sieniarska-Kłak (MM 07/2013), Dorota Jaworska (redaktor naczelna MM). W drugim rzędzie od lewej stoją: Urszula Kałębasiak (MM 12/2013), Justyna Marczuk (sekretarz redakcji MM), Jolanta Musiałowicz (stylistka MM), Maria Borkowska (MM 02/2013),  Małgorzata Jezierska (z firmy IKEA, która w 2014 r. wspiera akcję Kobieta z pasją), Alicja Strzelczak (dział marketingu MM). W trzecim rzędzie od lewej stoją: Aneta Jaszczuk (dział reklamy MM), Maria Borkowska (MM 02/2013), Ewa Zając-Roswadowska (dyrektor artystyczna MM), Renata Krzewska (prezes zarządu Murator SA wydawcy MM), Dagmara Gołębiowska (fotoedytor MM).