Zespół redakcyjny

Agnieszka Gruszczyńska-Hyc

- redaktor naczelna

Matylda Gruman

- redaktor

-

Zofia Malicka redaktor

Adres Redakcji:

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel. 22 59 05 443
faks 22 59 05 135