Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 roku w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasady sprawdzania jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937) określa warunki dotyczące wody do picia pobieranej z wodociągów sieciowych, lokalnych i studni publicznych oraz studni prywatnych, jeżeli urządzenie zaopatruje powyżej 50 osób, dostarcza powyżej 10 m3 na dobę lub woda dostarczana jest do celów komercyjnych. Rozporządzenie uwzględnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej, m.in. w zakresie zawartości w wodzie chloru, żelaza, manganu, i węglanu wapnia. Jeśli zlecimy badanie wody, którą mamy w kranie, i okaże się, że jej jakość odpowiada tym warunkom, możemy być spokojni o nasze zdrowie.

Brudna woda groźna dla zdrowia

Część związków rozpuszczonych w wodzie nie jest obojętna dla naszego zdrowia.

  • nikiel, cynk i kobalt mogą powodować uszkodzenia wątroby;
  • związki miedzi, ołowiu i rtęci – są odpowiedzialne za uszkodzenia nerek;
  • arsen i pierwiastki promieniotwórcze wywołują nowotwory;
  • bizmut i antymon uszkadzają naczynia włosowate układu krwionośnego;
  • nadmierna ilość azotanów może być przyczyną nowotworów żołądka;
  • stosowany do dezynfekcji wody chlor pogarsza jej smak i prowadzi do powstawania rakotwórczych halometanów;
  • długotrwałe picie wody o podwyższonej zawartości żelaza powoduje przebarwienie skóry, uszkodzenie trzustki, prowadzi do marskości wątroby, nowotworów i nadciśnienia;
  • nadmiar manganu odkłada się w wątrobie, trzustce, jelitach i nerkach, sprzyjając chorobom Parkinsona i Basedowa.

Za pośrednictwem wody mogą się rozprzestrzeniać choroby zakaźne: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, salmonella. W wodzie mogą też znajdować się jaja pasożytów.